Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op de websites van Het Groene Leven Tuinen geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt.

De aangeboden informatie is slechts informatief en illustratief van aard en en derhalve kan er op geen enkele wijze rechten worden ontleent aan deze informatie. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aarde dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website van Het Groene Leven Tuinen.

Tevens aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de website van Het Groene Leven Tuinen is verkregen.

De door ons gebruikte cookies ondersteunen enkel de functionaliteit van onze website. We gebruiken geen cookies voor analyse of het volgen van de gebruiker. We verzamelen geen gebruikersinformatie en/of delen informatie met derden.